НАШИТЕ УСЛУГИ

Различните начини, с които можем да бъдем полезни за развитието на Вашия бизнес.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМИ

Оказва съдействие и осъществява индивидуална правна помощ при избор на подходяща юридическа форма за регистрация на фирма

Виж повече
ДАНЪЧНА ЗАЩИТА

Осъществявяне на компетентна данъчна помощ и пълна данъчна защита пред органите на НАП при извършването на данъчни проверки, ревизии

Виж повече
ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

Подбор на персонал, провеждане на конкурси и интервюта във връзка с набирането на работници и служители в сферата на финансово - счетоводната дейност

Виж повече
ПРАВНИ И ДАНЪЧНИ КОНСУЛТАЦИИ

Финансово - счетоводни и данъчни консултации

Виж повече
АБОНАМЕНТНО ОБСЛУЖВАНЕ

Абонаментна правна и данъчна защита

Виж повече
ИЗГОТВЯНЕ НА ДОГОВОРИ

Персонална консултация и правна помощ

Виж повече
ВЪТРЕШЕН И ВЪНШЕН ФИНАНСОВ ОДИТ

Одит на годишни финансови отчети с изразяване на мнение и одиторска заверка

Виж повече
ИЗГОТВЯНЕ НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Изготвяне и публикация на годишни финансови отчети

Виж повече
РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ДДС

Регистрация на български физически и юридически лица

Виж повече
ИЗГОТВЯНЕ НА ГОДИШНИ ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ

Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗДДФЛ и ЗКПО

Виж повече
ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ЗБУТ

Изготвяне на всякакви други книжа и документи във връзка със изисквания на ЗБУТ, КТ и др

Виж повече
ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Изготвяне и представяне на годишни финансови отчети

Виж повече
РАБОТНИ ЗАПЛАТИ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

Изчисляване на основни и допълнителни възнаграждения за положен труд.

Виж повече
МЕДИАЦИЯ

Медиацията е доброволна, неформална и поверителна процедура за решаване на спорове

Виж повече
ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ АНАЛИЗИ И ЕКСПЕРТИЗИ

Изготвяне на финансови анализи и експертизи с индивидуален подход към клиента и неговият бизнес

Виж повече
Отзиви

Мнения на нашите партньори