Силвия Петранова – Съдружник  и управител в дружеството

Магистър по икономика, право и политология. Завършила Икономически университет – гр.Варна, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – гр.София и  Русенски университет „Ангел Кънчев“ ; вписан Медиатор към министерство на правосъдието на РБ; Член на съюза на юрисконсултите в България; член на помирителите и медиаторите към Арбитражен съд – гр.Варна.