Катя Костадинова - Стоянова

Катя Костадинова – Стоянова – счетоводител

Магистър по Счетовоство и контрол, завършила Икономически университет – гр.Варна