Подробно за услугите

ВЪТРЕШЕН И ВЪНШЕН ФИНАНСОВ ОДИТ

“Счетоводна кантора Деметра” ООД предлага на своите клиенти следните одиторски услуги:

Бог обича всички нас, но от никого не е във възторг!

— Паулу Коелю —