Десислава Петранова

Десислава Петранова – съдружник и управител в дружеството

Магистър по Счетоводство и контрол, възпитаник на Икономически университет – гр.Варна, притежаваща допълнителни квалификации:  Съдебно  – счетоводни експертизи към  УНСС – гр.София; Финансов агент, финансов консултант, специалност Финансово разузнаване към Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ –  гр.Свищов; Мениджър, специалност Организация и управление на бизнеса към Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр.Свищов, вписан Медиатор към Министерство на правосъдиекто на РБ, член на екипа на помирителите и мадиаторите към Арбитражен съд – гр.Варна.