Маринка Михалева

Маринка Михалева – Човешки ресурси

Магистър по Изчислителна техника, завършила Технически университет – гр.Русе