Мариела Иванова

Мариела Иванова – счетоводител

Бакалавър по Финанс, притежава бакалавърска и магистърска степен по Счетоводство, завършила Икономически университет – гр.Варна