Живко Петров

Живко Петров – Счетоводител и шофьор

Магистър по Счетоводство и контрол, завършил Икономически университет – гр. Варна