Дафинка Петкова

Дафинка Петкова – счетоводител

Магистър по Счетоводство и одит, завършила Икономически университет – гр.Варна и магистратура в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр.Свищов