Дарина Богданова

Дарина Богданова – счетоводител

Изучава Финанси в Икономически университет – гр. Варна