Даниела Маринова

Даниела Маринова – Човешки ресурси

Магистър по Химични тепнологии,завършила Технически университет – гр.Русе