Услуги

Различните начини, с които можем да бъдем полезни за развитието на Вашия бизнес.

Регистрация по закона за ДДС


"Счетоводна кантора Деметра" ООД предлага следните услуги във връзка с регистрацията на данъчно - задължени лица по ЗДДС:

  • Регистрация на български физически и юридически лица и акредитирано представителство на чуждестранни физически и юридически лица във връзка с регистрацията по ЗДДС;
  • Данъчна и правна консултация във връзка с прилагане ЗДДС;
  • Индивидуални финансови и данъчни практики във връзка с отчитане и деклариране на ДДС;

Възползвайте се от нашите услуги!

Различните начини, с които можем да бъдем полезни за развитието на Вашия бизнес.