Услуги

Различните начини, с които можем да бъдем полезни за развитието на Вашия бизнес.

Данъчна защита


"Счетоводна кантора Деметра" ООд предлага на своите клиенти следните услуги:

  • Осъществявяне на компетентна данъчна помощ и пълна данъчна защита пред органите на НАП при извършването на данъчни проверки, данъчни ревизии и насрещни такива;
  • Осъществяване на индивидуален подход и извършване на експертна оценка на данъчни актове, дейтвия и бездействия на органите на НАП;
  • Съдействие и представителство при извършването на действия за обезпечаването на публични задължения, принудителни изпълнения и производства от органите на НАП.
  • Експертен анализ при изготвянето на оценката на имуществото при обезпечения и замяна на обезпечения на задължения;

Възползвайте се от нашите услуги!

Различните начини, с които можем да бъдем полезни за развитието на Вашия бизнес.