Услуги

Различните начини, с които можем да бъдем полезни за развитието на Вашия бизнес.

Подбор на персонал


"Счетоводна кантора Деметра" ООД предлага на своите клиенти следните услуги:

  • Подбор на персонал, провеждане на конкурси и интервюта във връзка с набирането на работници и служители в сферата на финансово - счетоводната дейност и в сектора на човешките ресурси;
  • Индивидуален трансгрупов анализ при подбор на персонала;
  • Щатно разпределение, длъжности и длъжностни характеристики;
  • Изготвяне на персонален HR модел, свързан с оптимизирането на работния процес, съобразен със спецификата на дейността;
  • Извършване обучение, квалификация и преквалификация на персонала в сферата на финансово - счетоводната дейност и човешките ресурси;

Възползвайте се от нашите услуги!

Различните начини, с които можем да бъдем полезни за развитието на Вашия бизнес.