Услуги

Различните начини, с които можем да бъдем полезни за развитието на Вашия бизнес.

Работни заплати и личен състав


Счетоводна кантора „Деметра” ООД предлага на своите клиенти следните ТРЗ услуги :

 • Изчисляване на основни и допълнителни възнаграждения за положен труд.
 • Изчисляване на отпуски и обезщетения
 • Изчисляване на социални и здравни осигуровки
 • Изготвяне и подаване на Декларация-№1 и Декларация-№6 (чрез електронен подпис)
 • Изготвяне на платежни нареждания за заплати и осигуровки
 • Граждански договори - хонорар сметки, служебни бележки, декларации
 • Представителство при проверки и ревизии от НАП във връзка с ДОО, ДЗПО, ЗО
 • Изготвяне на Щатно разписание за Предприятието
 • Изготвяне на Трудови договори и Допълнителни споразумения
 • Изготвяне на Уведомление по чл.62 от КТ
 • Следене на използван/неизползван отпуск
 • Документи за Прекратен Трудов договор - трудови книжки, служебни бележки, уведомления
 • Подготовка и деклариране на документи във връзка с болнични листове
 • Заверка на осигурителни книжки. Изготвяне на УП 2,3

Възползвайте се от нашите услуги!

Различните начини, с които можем да бъдем полезни за развитието на Вашия бизнес.