Услуги

Различните начини, с които можем да бъдем полезни за развитието на Вашия бизнес.

Изготвяне на годишни данъчни декларации


"Счетоводна кантора Деметра" ООД предлага следните услуги във връзка с подаване на годишни данъчни декларации:

  • Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗДДФЛ и ЗКПО и подаване в териториалните подразделения на Националната агенция по приходите
  • Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт и подаване с електронен подпис
  • Подаване на годишни данъчни декларации на физически лица

Възползвайте се от нашите услуги!

Различните начини, с които можем да бъдем полезни за развитието на Вашия бизнес.