Услуги

Различните начини, с които можем да бъдем полезни за развитието на Вашия бизнес.

Регистрация на фирми


СК "Деметра" ООД предлага на своите клиенти следните юридически услуги по регистрацията на фирми:

  • Оказва съдействие и осъществява индивидуална правна помощ при избор на подходяща юридическа форма за регистрация на фирма;
  • Оформя цялата необходима документация по регистрацията на фирми и подава същите в съответните поделения на ТР;
  • Извършва регистрация на търговски дружества, търговски представителства и клонове на български и чуждестранни предприятия, юридически лица с нестопанска цел, дружества по Търговския Закон - ЕТ, ООД, ЕООД, АД, СД, Кооперации, клонове на чуждестранни и местни търговци;
  • Извършва регистрация на дружества по ЗЗД - ДЗЗД;
  • Записва час при нотариус за подписване на необходимите документи;
  • Съдейства за откриване на набирателна сметка, ако такава е необходима;
  • Съдейства за издаване на Удостоверение за актуално състояние на фирмата;

Възползвайте се от нашите услуги!

Различните начини, с които можем да бъдем полезни за развитието на Вашия бизнес.