За Нас

СК Деметра ООД - част от Вашия бизнес!

Екипът


Екипът на Счетоводна кантора Деметра се състои от висококвалифицирани специалисти в различните области на:  финансово - счетоводните дейности, одита, финасовото и правното консултиране, човешките ресурси и подбора на персонала, данъчно - правните съвети, маркетинговите и управленските процеси. Това са високоефективни, образовани и амбициозни хора, обичащи своята професия, отдадени на работата си в услуга на нашите клиенти:

РЪКОВОДЕН ПЕРСОНАЛ

 • Десислава Петранова - Съдружник и управител в дружеството. Магистър по Счетоводство и контрол, възпитаник на Икономически университет - гр.Варна, притежаваща допълнителни квалификации:  Съдебно  - счетоводни експертизи към  УНСС - гр.София; Финансов агент, финансов консултант, специалност Финансово разузнаване към Стопанска академия "Димитър А. Ценов" -  гр.Свищов; Мениджър, специалност Организация и управление на бизнеса към Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - гр.Свищов, вписан Медиатор към Министерство на правосъдиекто на РБ, член на екипа на помирителите и мадиаторите към Арбитражен съд - гр.Варна.
 • Силвия Петранова - Съдружник  и управител в дружеството. Магистър по икономика, право и политология. Завършила Икономически университет - гр.Варна, Софийски университет "Св. Климент Охридски" - гр.София и  Русенски университет "Ангел Кънчев" ; вписан Медиатор към министерство на правосъдието на РБ; Член на съюза на юрисконсултите в България; член на помирителите и медиаторите към Арбитражен съд - гр.Варна.
 • Женя Митева - Главен счетоводител и финансов Директор на дружеството. Магистър по информационни технологии, завършила Икономически университет - гр.Варна. Докторант  към ИУ -  гр.Варна, защитаваща дисертационен труд в сферата на Финансово - счетоводните системи на управление и Електронно правителство; завършила I- ва Езикова гимназия с английски език и GOETHE INSTITUT с немски език.

ФИНАНСОВО - СЧЕТОВОДЕН ОТДЕЛ

 • Катя Костадинова - Стоянова - Счетоводител. Магистър по Счетовоство и контрол, завършила Икономически университет - гр.Варна;
 • Дафинка Петкова - Счетоводител. Магистър по Счетоводство и одит, завършила Икономически университет - гр.Варна и магистратура в Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - гр.Свищов;
 • Станислава Стоянова - Счетоводител. Магистър по счетоводство и контрол, завършила Икономически университет - гр.Варна;
 • Емил Иванов - Счетоводител. Магистър по счетоводство и контрол, завършил Икономически университет - гр.Варна;
 • Венцислава Иванова - Счетоводител. Завършила Финанси в  Икономически университет - гр.Варна;
 • Стоян Караперев - Счетоводител. Завършил Счетовдство и контрол в Икономически университет - гр. Варна;

ОТДЕЛ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

 • Йовка Александрова - Специалист Човешки ресурси, Магистър  по Автоматизация и системи за управление, завършила Технически университет - гр.Варна;
 • Маринка Михалева -  Специалист Човешки ресурси, Магистър по Изчислителна техника, завършила Технически университет - гр.Русе;
 • Даниела Маринова - Специалист Човешки ресурси, Магистър по Химични тепнологии,завършила Технически университет - гр.Русе;
 • Мирела Стефанова - Специалист Човешки ресурси, завършила Счетоводство и контрол в Икономически университет - гр.Варна;
 • Цветелина Асенова - Специалист Човешки ресурси, Магистър по Корпоративни финанси, завършила в Пловдивски университет.

АДМИНИСТРАТИВЕН И ТЕХНИЧЕСКИ ОТДЕЛ

 • Таня Чавдарова - Мениджър - Административен и технически отдел, завършила Корпоративна сигурност в ВСУ "Черноризец Храбър" - гр.Варна.

НАШИТЕ ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ:

 • Качествени, бързи, прецизни и компетентни финансово - счетоводни услуги;
 • Използване на най-добрите счетоводни практики и финансови похвати;
 • Амбиция за постигане на първокласни резултати;
 • Индивидуален подход към всеки клиент;
 • Фокусиране върху избраните от нас услуги;
 • Независим, обективен и професионален съвет;
 • Коректност и конфиденциалност;

 

Възползвайте се от нашите услуги!

Различните начини, с които можем да бъдем полезни за развитието на Вашия бизнес.